Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 godzin i potwierdzimy termin wizyty.
Dziękujemy! Formularz został przesłany pomyślnie.REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Miło nam poinformować, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizujemy projekt pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej  oraz usług typu e-zdrowie w MEDI-system Sp. z  o. o.”

Projekt MEDI-system dotyczy cyfryzacji naszych placówek leczniczych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych w Umowie z NFZ.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa systemu informatycznego wspierającego działania medyczne i objęcie nim wszystkich placówek Spółki zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

CELE PROJEKTU

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych – wdrożenie elektronicznych usług w zakresie e-zdrowie.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Realizacja inwestycji pozwoli na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz udostępnienie usług typu e-zdrowie:

  • e-Rejestracja,
  • e-Powiadomienia,
  • e-Wyniki/e-Dokumentacja,
  • e- Kontrahent,
  • e-Konsultacje,
  • e-Wywiad,
  • e-Recepty,
  • e-Płatności
  • e-Skierowanie,
  • portal Szpitala Pacjenta i Lekarza

Jednym z głównych założeń projektu jest ograniczenie papierowego obiegu dokumentów oraz włączenie do procesów posługiwania się informacją w postaci elektronicznej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 498 930,89 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 1 065 203,40 PLN


 Odwiedź nasz kanał

Przychodnie MEDI-SYSTEM


* Pola wymagane
* Pola wymagane* Pola wymagane