Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 godzin i potwierdzimy termin wizyty.
Dziękujemy! Formularz został przesłany pomyślnie.Słownik pojęć medycznychChoroby nerwowo - mięśniowe

Choroby nerwowo-mięśniowe potocznie nazywane są zanikiem mięśni. Obejmują wiele zespołów chorobowych, w których dochodzi do uszkodzenia struktury lub funkcjonowania mięśni ruchowych. Najczęściej występujące schorzenia tego typu to:

 • choroby pierwotnie mięśniowe (dystrofie, miopatie, zespoły miotoniczne)
 • polineuropatie
 • zaburzenia transmisji nerwowo – mięśniowej ( np. miastenia)
 • choroby neuronu ruchowego(rdzeniowe zaniki mięśni, stwardnienie boczne zanikowe, zespół postpolio)


Diagnostyka

W każdym przypadku podejrzenia choroby nerwowo – mięśniowej należy skierować pacjenta do specjalistycznej Poradni Chorób Nerwowo – Mięśniowych. Badania diagnostyczne obejmują:

 • badanie kliniczne
 • badania dodatkowe biochemiczne i enzymatyczne
 • badania elektrofizjologiczne
 • biopsję mięśnia i ocenę mikroskopową oraz badania biochemiczne
 • badania genetyczne
 • badania neuroobrazowe


Objawy

Choroby z tej kategorii bardzo różnią się od siebie pod względem przebiegu, objawów i rokowań. Można jednak wyróżnić grupę objawów występujących we wszystkich chorobach mięśni:

 • zeszczuplenie mięśni
 • drżenia i kurcze mięśni
 • osłabienie siły mięśniowej
 • męczliwość mięśni

Wiele spośród chorób nerwowo-mięśniowych rozwija się powoli, stopniowo zachodzą procesy prowadzące do osłabienia siły mięśniowej. Pojawiają się zaniki i przykurcze mięśniowe, dochodzi do coraz większego ograniczenia sprawności ruchowej, a w najbardziej zaawansowanych postaciach niektórych schorzeń z tej grupy, chorzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności.

Dla pewnej grupy chorób nerwowo-mięśniowych odnaleziono skuteczne metody terapii (np. zapalna polineuropatia demielinizacyjna, polineuropatia w przebiegu porfirii, miastenia i zespoły miasteniczne), jednak wiele schorzeń pozostaje nadal nieuleczalnych. W ich przypadku duże znaczenie mają działania mające na celu poprawę jakości życia chorego, leczenie uciążliwych objawów oraz zapobieganie powikłaniom.

Kompleksowa rehabilitacja i przystosowanie otoczenia do stopnia niepełnosprawności chorego odgrywają tu zasadniczą rolę.

W niektórych schorzeniach ( np. SLA, dystrofia Duchenne’a) dochodzi do rozwoju przewlekłej niewydolności oddechowej wskutek objęcia procesem chorobowym mięśni odpowiedzialnych za oddychanie. Do ujawnienia się niewydolności oddechowej, która początkowo może nie dawać wyraźnych objawów, dochodzi zazwyczaj podczas infekcji dróg oddechowych. Celem wydłużenia życia chorego można stosować wówczas przewlekłą wentylację mechaniczną nieinwazyjną lub inwazyjną.

Kompleksowa rehabilitacja i przystosowanie otoczenia do stopnia niepełnosprawności odgrywają zasadniczą rolę w działaniach na rzecz poprawy jakości życia chorego.

Link do strony Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych


Odwiedź nasz kanał

Przychodnie MEDI-SYSTEM


* Pola wymagane
* Pola wymagane* Pola wymagane